Sprawy korporacyjne

Istotnym zakresem naszej aktywności są sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa handlowego. Stworzyliśmy dla naszych klientów kilkaset spółek jawnych, komandytowych, komandytowo akcyjnych, z ograniczona odpowiedzialnością i akcyjnych. Dokonaliśmy kilkadziesiąt ich przekształceń, podziałów, połączeń oraz likwidacji, a także liczne podwyższenia i obniżenia kapitałów. Zawsze dokonując czynności korporacyjnych kierujemy się dogłębną analizą potrzeb zleceniodawcy, a także skutków podatkowych wszystkich czynności, co ma elementarne znaczenie dla zasadności ich przeprowadzenia.

Stworzyliśmy, we współdziałaniu z naszymi zagranicznymi partnerami, liczne spółki z siedzibą na Słowacji, w Estonii, Niemczech, na Cyprze i innych krajach. Uczestniczyliśmy także w tworzeniu Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Niezwykle ciekawym aspektem naszej działalności było prowadzenie sporów pomiędzy wspólnikami spółek osobowych i kapitałowych.

LEGALNE OPTYMALIZACJE

Przez pięć lat działalności naszej Kancelarii przeprowadziliśmy kilkadziesiąt optymalizacji struktur i zobowiązań podatkowych. [więcej]

SPORY Z FISKUSEM

Reprezentowaliśmy klientów w postępowaniach podatkowych i sądowo administracyjnych na wszystkich etapach postępowania. [więcej]

SPRAWY KORPORACYJNE

Stworzyliśmy kilkaset spółek jawnych, komandytowych, komandytowo akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. [więcej]

BIEŻĄCE DORADZTWO

Wspieraliśmy klientów w sprawach wynikłych w toku ich bieżącej działalności. Przygotowywaliśmy opinie prawne i podatkowe. [więcej]