Spory z fiskusem

Reprezentowaliśmy naszych klientów w licznych postępowaniach podatkowych i sądowo administracyjnych na wszystkich etapach postepowania, poczynając od kontroli podatkowych poprzez postępowania podatkowe na sprawach przed wojewódzkimi sadami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym kończąc. Prowadziliśmy sprawy w zakresie wszystkich podatków, a więc CIT, PIT, VAT, PCC podatków lokalnych oraz podatku akcyzowego.

Odnieśliśmy wiele spektakularnych sukcesów „ratując” dla naszych klientów kwoty od kilku tysięcy do kilku milionów złotych oraz chroniąc ich przed odpowiedzialnością karno skarbową. Największa staranność wykazywana przy prowadzeniu spraw podatników, spowodowała, że prowadzone przez nas sprawy w przeważającej ilości kończą się sukcesem klienta.

LEGALNE OPTYMALIZACJE

Przez pięć lat działalności naszej Kancelarii przeprowadziliśmy kilkadziesiąt optymalizacji struktur i zobowiązań podatkowych. [więcej]

SPORY Z FISKUSEM

Reprezentowaliśmy klientów w postępowaniach podatkowych i sądowo administracyjnych na wszystkich etapach postępowania. [więcej]

SPRAWY KORPORACYJNE

Stworzyliśmy kilkaset spółek jawnych, komandytowych, komandytowo akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. [więcej]

BIEŻĄCE DORADZTWO

Wspieraliśmy klientów w sprawach wynikłych w toku ich bieżącej działalności. Przygotowywaliśmy opinie prawne i podatkowe. [więcej]