Olichwer i Wspólnicy Kancelaria Prawna i Podatkowa spółka komandytowo-akcyjna (administrator danych osobowych, dalej Kancelaria) gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

2. Mogą Państwo:
a) żądać dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądać sprostowania Państwa danych osobowych,
c) żądać usunięcia Państwa danych osobowych,
d) żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także przenoszenia Państwa danych osobowych.

3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w każdym
momencie, informując o tym Kancelarię, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.

4. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe pozyskane od Państwa za pomocą strony sklepu internetowego Kancelarii, w którym mogą Państwo zakupić usługi doradztwa prawnego świadczone przez Kancelarię, przetwarzane są w celu zawarcia z Państwem i wykonania przez Kancelarię umowy o świadczeniu usług doradztwa prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie przez Państwa tych danych jest niezbędnym warunkiem zawarcia takiej umowy. Przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz wszelkie inne dane, które przekażą Państwo Kancelarii w korespondencji mailowej lub za pomocą formularzy umieszczonych na stronie sklepu internetowego Kancelarii lub z rejestrów publicznie dostępnych (CEIDG, KRS). Dane przechowywane są na zewnętrznym serwerze hostingowym. Do danych osobowych mają dostęp również zewnętrzne podmioty świadczące usługi IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Kancelaria powierza przetwarzanie danych osobowych współpracującym z nią prawnikom. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Kancelaria przechowuje dane przez okres 6 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.

6. Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mailowej przetwarzane są w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii – tj. utrzymywania korespondencji mailowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne dane, które przekażą Państwo Kancelarii w korespondencji mailowej. Dane przechowywane są na zewnętrznym serwerze pocztowym. Do danych osobowych mają dostęp również zewnętrzne podmioty świadczące usługi IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Kancelaria powierza przetwarzanie danych osobowych współpracującym z nią prawnikom. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Kancelaria przechowuje dane przez okres 10 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.

7. Dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych przetwarzane są przez Kancelarię w celu wykonywania jej obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych oraz w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii (ewentualnego dochodzenia roszczeń) – art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO. Dane pozyskiwane są od Państwa oraz z rejestrów publicznie dostępnych (CEIDG, KRS). Przetwarzane są następujące dane osobowe: firma i adres sprzedawcy lub nabywcy, numer NIP, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych. Kancelaria powierza przetwarzanie Państwa danych zewnętrznej spółce księgowej. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne podmioty świadczące usługi IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także firmy pocztowe i kurierskie. Państwa dane będą przekazywane do banków w celu realizacji płatności na Państwa rzecz. W pozostałym zakresie dane osobowe nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Kancelaria przechowuje dane przez okres 10 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.

8. W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania przez Państwa ze strony internetowej Kancelarii, podczas jej przeglądania na Państwa urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie (ciasteczka). Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu Kancelarii do Państwa potrzeb i zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich na Państwa urządzeniu możliwe jest m. in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego użytkownika. Pliki cookie umożliwiają Kancelarii zbieranie danych statystycznych, dzięki którym Kancelaria modyfikuje swoją witrynę zgodnie z preferencjami jej użytkowników. Mogą Państwo samodzielnie w każdym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu.

9. Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Kancelarię są zabezpieczone zgodnie z wymogami RODO. Kancelaria podejmuje wszystkie możliwe działania, aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe i chronić je przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich.

10. Kancelaria zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany polityki prywatności.

11. W przypadku pytań czy też wątpliwości prosimy o kontakt.