Legalne optymalizacje

Przez pięć lat działalności naszej Kancelarii przeprowadziliśmy kilkadziesiąt operacji mających na celu optymalizację struktur organizacyjnych, połączoną z optymalizację zobowiązań podatkowych przedsiębiorców. Optymalizacje w naszym wykonaniu polegają na dokonaniu zmian w formach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i tworzeniu struktur holdingowych, w taki sposób aby zrealizować cele jakimi są: poprawa efektywności działania, zwiększenie bezpieczeństwa majątku oraz minimalizacja obciążeń podatkowych przedsiębiorców.

Dla osiągnięcia tych celów tworzyliśmy struktury holdingowe z wykorzystaniem polskich spółek kapitałowych i osobowych a także spółek z siedzibą poza granicami kraju. Nasze operacje przyczyniały się do realnego zabezpieczenia majątku przedsiębiorstw i ich właścicieli, przed ryzykami płynącymi z prowadzonej działalności, a także do zmniejszenia obciążeń podatkowych w dopuszczalnym przez prawo zakresie. Kształt tworzonej struktury, zawsze był efektem dogłębnej analizy potrzeb klienta i miała charakter całkowicie zindywidualizowany.

LEGALNE OPTYMALIZACJE

Przez pięć lat działalności naszej Kancelarii przeprowadziliśmy kilkadziesiąt optymalizacji struktur i zobowiązań podatkowych. [więcej]

SPORY Z FISKUSEM

Reprezentowaliśmy klientów w postępowaniach podatkowych i sądowo administracyjnych na wszystkich etapach postępowania. [więcej]

SPRAWY KORPORACYJNE

Stworzyliśmy kilkaset spółek jawnych, komandytowych, komandytowo akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. [więcej]

BIEŻĄCE DORADZTWO

Wspieraliśmy klientów w sprawach wynikłych w toku ich bieżącej działalności. Przygotowywaliśmy opinie prawne i podatkowe. [więcej]