Nasza Kancelaria specjalizuje się we wsparciu kredytobiorców spłacających tzw. kredyty frankowe w dochodzeniu od banków roszczeń wynikających z postanowień zawartych w umowach kredytów hipotecznych indeksowanych lub denominowanych walutami obcymi (przede wszystkim frankiem szwajcarskim, ale też euro czy też dolarem amerykańskim), które to postanowienia są coraz częściej uznawane przez polskie sądy, w tym przez Sąd Najwyższy, za nieuczciwe (abuzywne).

Bezpłatnie analizujemy umowy kredytowe i określamy wysokość roszczeń, których kredytobiorcy mogą dochodzić od banków.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu oraz do śledzenia naszych publikacji na stronie Aktualności oraz na naszych kontach w mediach społecznościowych (Facebook i LinkedIn).