Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu 1. października 2020 r. w prawomocnym wyroku (sygn. akt II Ca 497/18) uznał za abuzywny mechanizm indeksacji kwoty kredytu i wysokości jego rat do franka szwajcarskiego, zawarty w umowie kredytu hipotecznego NORDEA HABITAT z 2010 roku.

Po wyeliminowaniu z kredytu mechanizmu indeksacji jest on nadal ważny i wykonalny jako kredyt w polskich złotych z oprocentowaniem zmiennym opartym na LIBOR-ze.