Wspólnik i współzałożyciel Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa na UAM w Poznaniu oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Posiada tytuł LL.M.

Specjalizuje się w problematyce podatków dochodowych oraz zagadnieniach prawa korporacyjnego. W Kancelarii odpowiada za zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego i prawa spółek.

Ma bogate doświadczenie w zakładaniu spółek zagranicznych oraz tworzeniu holdingów z udziałem tych spółek. Włada językiem niemieckim i językiem angielskim.

Jest współzałożycielem i członkiem zarządu spółki OiW Rachunkowość sp. z o.o., świadczącej usługi księgowe.