Bieżące doradztwo

Wspieraliśmy naszych klientów w różnego rodzaju sprawach, wynikłych w toku ich bieżącej działalności. Przygotowywaliśmy opinie prawne i podatkowe, dokonywaliśmy oceny skutków podatkowych czynności korporacyjnych, prowadziliśmy spory cywilnoprawne.

Niezwykle ciekawym aspektem naszej działalności jest wsparcie w sporach pomiędzy wspólnikami, w których reprezentowaliśmy ich przed sądami wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym.

LEGALNE OPTYMALIZACJE

Przez pięć lat działalności naszej Kancelarii przeprowadziliśmy kilkadziesiąt optymalizacji struktur i zobowiązań podatkowych. [więcej]

SPORY Z FISKUSEM

Reprezentowaliśmy klientów w postępowaniach podatkowych i sądowo administracyjnych na wszystkich etapach postępowania. [więcej]

SPRAWY KORPORACYJNE

Stworzyliśmy kilkaset spółek jawnych, komandytowych, komandytowo akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. [więcej]

BIEŻĄCE DORADZTWO

Wspieraliśmy klientów w sprawach wynikłych w toku ich bieżącej działalności. Przygotowywaliśmy opinie prawne i podatkowe. [więcej]