OlichweriWspólnicy

/OlichweriWspólnicy

O mnie OlichweriWspólnicy

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
Dotychczas OlichweriWspólnicy utworzył(a) 26 wpisów na blogu.

Kredyt frankowy Euro Bank S.A. z roku 2008 unieważniony !

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu unieważnił dziś kredyt hipoteczny indeksowany frankiem szwajcarskim, udzielony w roku 2008 przez Kredyt Bank S.A. Podstawą unieważnienia jest abuzywność klauzul indeksacyjnych zawartych w treści umowy kredytu. Z uwagi na brak zgłoszenia przez Bank Millennium S.A. (następca prawny Euro Bank S.A.) roszczeń o zwrot kwoty wypłaconego kredytu Sąd, [...]

2020/07/02|

Unieważnienie kredytu frankowego – czy bankowi należy się wynagrodzenie za udostępnienie kapitału ?

Po korzystnym dla kredytobiorców wyroku TSUE z 3. października 2019 r. ze strony banków pojawiły się zapowiedzi wysuwania roszczeń o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w przypadkach unieważnienia przez sądy umów kredytów "frankowych". Ta strategia mająca za zadanie odstraszanie kredytobiorców od dochodzenia należnych im roszczeń doczekała się pierwszej negatywnej weryfikacji w procesie przed Sądem [...]

2020/01/24|

Zmiany w KSH ważne dla spółek komandytowo-akcyjnych i spółek akcyjnych

1. stycznia 2020 r. wchodzą w życie zmiany w Kodeksie spółek handlowych, istotne dla wspólników spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) i akcyjnych  (SA). Obowiązek posiadania strony internetowej Każda SKA i SA od 1. stycznia 2020 r. zobowiązana jest posiadać stronę internetową i umieszczać na niej wymagane przez prawo ogłoszenia skierowane do ich akcjonariuszy. W przypadku spółek posiadających [...]

2019/11/15|

Kredyt hipoteczny „mPlan” mBank S.A. odfrankowiony !

Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia, zasądzającego od mBank S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot różnicy pomiędzy zapłaconymi przez nich ratami kredytu hipotecznego a prawidłową wysokością tych rat, określoną z pominięciem klauzul abuzywnych zawartych w umowie kredytu. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził zespół Kancelarii: radca [...]

2019/10/29|

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Od dziś spółki: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne (za wyjątkiem spółek publicznych) mogą wypełniać obowiązek zgłoszenia swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Termin na realizację tego obowiązku - dla spółek już istniejących - upływa 13. kwietnia 2020 r. Spółki nowopowstałe zobowiązane są do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w terminie 7 [...]

2019/10/14|

beneficjent rzeczywisty

osoba fizyczna będąca udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów tej spółki,osoba fizyczna będąca akcjonariuszem spółki akcyjnej, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby akcji tej spółki,osoba fizyczna będąca akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby akcji tej spółki,osobę fizyczną [...]

2019/09/21|

Zwrot kosztów kredytu bankowego w przypadku wcześniejszej spłaty

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 11. września 2019 r. w sprawie o sygnaturze C-383/18 (Lexitor) orzekł, że w przypadku wcześniejszej spłaty przez konsumenta kredytu bankowego kredytodawca ma obowiązek obniżyć proporcjonalnie do czasu trwania kredytu wszystkie jego koszty, również opłaty, prowizje czy koszty ubezpieczenia.

2019/09/13|

ZUS przedsiębiorcy liczony od dochodu

W Rzeczpospolitej znajdą Państwo wyliczenie wysokości składek ZUS przedsiębiorców liczonych od dochodu. Wynika z niego, że już przy dochodzie miesięcznym w wysokości 5.000 złotych nowe zasady oznaczać będą realne zwiększenie obciążeń.

2019/09/10|

Kredyt hipoteczny „mPlan” mBank S.A. odfrankowiony !!!

W ogłoszonym dziś nieprawomocnym wyroku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia uznał za zasadne roszczenie kredytobiorców, którzy domagali się uznania za abuzywne klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem franka szwajcarskiego, zawartej przez powodów z mBank S.A. w roku 2007. Powodowie wywodzili, iż skutkiem stwierdzenia niedopuszczalności klauzul waloryzacyjnych winno być [...]

2019/05/27|

Test przedsiębiorcy zagrożeniem dla tysięcy firm

Z chaosu sprzecznych komunikatów płynących z rządu można niestety wnioskować, że jedynie kwestią czasu jest likwidacja liniowego podatku PIT dla firm oraz zryczałtowanych składek na ZUS i NFZ. Narzędziem dla realizacji tego celu może być tzw. "test przedsiębiorcy", tj. umożliwienie urzędnikom podejmowania arbitralnych decyzji co do tego, kto jest "prawdziwym" przedsiębiorcom , a kto jedynie [...]

2019/05/16|