OlichweriWspólnicy

/OlichweriWspólnicy

O mnie OlichweriWspólnicy

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
Dotychczas OlichweriWspólnicy utworzył(a) 28 wpisów na blogu.

Spółki komandytowe podatnikami podatku CIT

28. listopada Prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą od 1. stycznia 2021 r. polskie spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (podatku CIT). Oznacza to, że dochód osiągany przez spółki komandytowe będzie opodatkowany podatkiem CIT wg stawek 9% albo 19%, a wypłacany ich wspólnikom przez spółki udział w zysku będzie dodatkowo opodatkowany [...]

2020/12/02|

Kredyt hipoteczny NORDEA HABITAT z roku 2010 odfrankowiony !

Kredyt hipoteczny NORDEA HABITAT z roku 2010 odfrankowiony ! Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu 1. października 2020 r. w prawomocnym wyroku (sygn. akt II Ca 497/18) uznał za abuzywny mechanizm indeksacji kwoty kredytu i wysokości jego rat do franka szwajcarskiego, zawarty w umowie kredytu hipotecznego NORDEA HABITAT z 2010 roku. Po wyeliminowaniu z kredytu [...]

2020/11/03|

Kredyt frankowy Euro Bank S.A. z roku 2008 unieważniony !

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu unieważnił dziś kredyt hipoteczny indeksowany frankiem szwajcarskim, udzielony w roku 2008 przez Kredyt Bank S.A. Podstawą unieważnienia jest abuzywność klauzul indeksacyjnych zawartych w treści umowy kredytu. Z uwagi na brak zgłoszenia przez Bank Millennium S.A. (następca prawny Euro Bank S.A.) roszczeń o zwrot kwoty wypłaconego kredytu Sąd, [...]

2020/07/02|

Unieważnienie kredytu frankowego – czy bankowi należy się wynagrodzenie za udostępnienie kapitału ?

Po korzystnym dla kredytobiorców wyroku TSUE z 3. października 2019 r. ze strony banków pojawiły się zapowiedzi wysuwania roszczeń o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w przypadkach unieważnienia przez sądy umów kredytów "frankowych". Ta strategia mająca za zadanie odstraszanie kredytobiorców od dochodzenia należnych im roszczeń doczekała się pierwszej negatywnej weryfikacji w procesie przed Sądem [...]

2020/01/24|

Zmiany w KSH ważne dla spółek komandytowo-akcyjnych i spółek akcyjnych

1. stycznia 2020 r. wchodzą w życie zmiany w Kodeksie spółek handlowych, istotne dla wspólników spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) i akcyjnych  (SA). Obowiązek posiadania strony internetowej Każda SKA i SA od 1. stycznia 2020 r. zobowiązana jest posiadać stronę internetową i umieszczać na niej wymagane przez prawo ogłoszenia skierowane do ich akcjonariuszy. W przypadku spółek posiadających [...]

2019/11/15|

Kredyt hipoteczny „mPlan” mBank S.A. odfrankowiony !

Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia, zasądzającego od mBank S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot różnicy pomiędzy zapłaconymi przez nich ratami kredytu hipotecznego a prawidłową wysokością tych rat, określoną z pominięciem klauzul abuzywnych zawartych w umowie kredytu. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził zespół Kancelarii: radca [...]

2019/10/29|

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Od dziś spółki: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne (za wyjątkiem spółek publicznych) mogą wypełniać obowiązek zgłoszenia swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Termin na realizację tego obowiązku - dla spółek już istniejących - upływa 13. kwietnia 2020 r. Spółki nowopowstałe zobowiązane są do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w terminie 7 [...]

2019/10/14|

beneficjent rzeczywisty

osoba fizyczna będąca udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów tej spółki,osoba fizyczna będąca akcjonariuszem spółki akcyjnej, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby akcji tej spółki,osoba fizyczna będąca akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby akcji tej spółki,osobę fizyczną [...]

2019/09/21|

Zwrot kosztów kredytu bankowego w przypadku wcześniejszej spłaty

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 11. września 2019 r. w sprawie o sygnaturze C-383/18 (Lexitor) orzekł, że w przypadku wcześniejszej spłaty przez konsumenta kredytu bankowego kredytodawca ma obowiązek obniżyć proporcjonalnie do czasu trwania kredytu wszystkie jego koszty, również opłaty, prowizje czy koszty ubezpieczenia.

2019/09/13|

ZUS przedsiębiorcy liczony od dochodu

W Rzeczpospolitej znajdą Państwo wyliczenie wysokości składek ZUS przedsiębiorców liczonych od dochodu. Wynika z niego, że już przy dochodzie miesięcznym w wysokości 5.000 złotych nowe zasady oznaczać będą realne zwiększenie obciążeń.

2019/09/10|