OlichweriWspólnicy

/OlichweriWspólnicy

O mnie OlichweriWspólnicy

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
Dotychczas OlichweriWspólnicy utworzył(a) 21 wpisów na blogu.

beneficjent rzeczywisty

osoba fizyczna będąca udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów tej spółki,osoba fizyczna będąca akcjonariuszem spółki akcyjnej, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby akcji tej spółki,osoba fizyczna będąca akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby akcji tej spółki,osobę fizyczną [...]

2019/09/21|

Zwrot kosztów kredytu bankowego w przypadku wcześniejszej spłaty

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 11. września 2019 r. w sprawie o sygnaturze C-383/18 (Lexitor) orzekł, że w przypadku wcześniejszej spłaty przez konsumenta kredytu bankowego kredytodawca ma obowiązek obniżyć proporcjonalnie do czasu trwania kredytu wszystkie jego koszty, również opłaty, prowizje czy koszty ubezpieczenia.

2019/09/13|

ZUS przedsiębiorcy liczony od dochodu

W Rzeczpospolitej znajdą Państwo wyliczenie wysokości składek ZUS przedsiębiorców liczonych od dochodu. Wynika z niego, że już przy dochodzie miesięcznym w wysokości 5.000 złotych nowe zasady oznaczać będą realne zwiększenie obciążeń.

2019/09/10|

Kredyt hipoteczny „mPlan” mBank S.A. odfrankowiony !!!

W ogłoszonym dziś nieprawomocnym wyroku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia uznał za zasadne roszczenie kredytobiorców, którzy domagali się uznania za abuzywne klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem franka szwajcarskiego, zawartej przez powodów z mBank S.A. w roku 2007. Powodowie wywodzili, iż skutkiem stwierdzenia niedopuszczalności klauzul waloryzacyjnych winno być [...]

2019/05/27|

Test przedsiębiorcy zagrożeniem dla tysięcy firm

Z chaosu sprzecznych komunikatów płynących z rządu można niestety wnioskować, że jedynie kwestią czasu jest likwidacja liniowego podatku PIT dla firm oraz zryczałtowanych składek na ZUS i NFZ. Narzędziem dla realizacji tego celu może być tzw. "test przedsiębiorcy", tj. umożliwienie urzędnikom podejmowania arbitralnych decyzji co do tego, kto jest "prawdziwym" przedsiębiorcom , a kto jedynie [...]

2019/05/16|

Korzystny dla frankowiczów wyrok ETS coraz bliżej !!!

Jeżeli spłacają Państwo tzw. frankowy kredyt hipoteczny (tj. kredyt indeksowany lub denominowany w CHF), to z pewnością zainteresuje Państwa wiadomość, że wczoraj Rzecznik Generalny TSUE wydał opinię przybliżającą korzystne dla kredytobiorców orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które znaczącą wzmocni pozycję frankowiczów w sporach z bankami. Jeżeli są Państwo zainteresowani analizą Państwa umowy kredytowej i oceną [...]

2019/05/15|

Czas na spółkę !

Z opublikowanych dziś w Gazecie Prawnej oraz w Rzeczpospolitej wywiadów z Minister Finansów Teresą Czerwińską jednoznacznie wynika, iż zbliża się koniec niskich danin publicznych od osób prowadzących działalność gospodarczą. Zapowiadane wprowadzenie testu przedsiębiorcy oraz zniesienie ograniczeń w wysokości składek ubezpieczeniowych oznaczać będą znaczący wzrost obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu składek ZUS-owskich i zdrowotnych. [...]

2019/05/07|

Długie pożegnanie z podatkiem liniowym

Po wprowadzeniu drugiej stawki podatkowej dla zamożnych przedsiębiorców rząd szykuje kolejne ograniczenie kręgu uprawnionych do stosowania 19% stawki PIT. Proponowane rozwiązanie uderzy przede wszystkim w sektory nowej gospodarki (np. producentów gier komputerowych). https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/test-przedsiebiorcy-pomysl-ministerstwa-finansow/r2t44z4

2019/03/27|

Podpisywanie elektronicznych sprawozdań finansowych e-PUAPem

Dziś Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło tzw. podpisywarkę, tj. narzędzie pozwalające na podpisywanie plików za pomocą profilu zaufanego e-PUAP. Podpisywarka może być wykorzystana do podpisywania m.in. elektronicznych sprawozdań finansowych, które od 1. października 2018 r. muszą mieć formę pliku XML.

2019/03/19|

Pełny odpis z KRS znów dostępny w sieci

Dziś przywrócona została możliwość pobrania w systemie e-KRS informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że na stałe. AKTUALIZACJA - po niespełna 24 godzinach możliwość pobierania odpisu pełnego znikła z systemu.

2018/07/31|