OlichweriWspólnicy

/OlichweriWspólnicy

O mnie OlichweriWspólnicy

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
Dotychczas OlichweriWspólnicy utworzył(a) 18 wpisów na blogu.

Kredyt hipoteczny „mPlan” mBank S.A. odfrankowiony !!!

W ogłoszonym dziś nieprawomocnym wyroku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia uznał za zasadne roszczenie kredytobiorców, którzy domagali się uznania za abuzywne klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem franka szwajcarskiego, zawartej przez powodów z mBank S.A. w roku 2007. Powodowie wywodzili, iż skutkiem stwierdzenia niedopuszczalności klauzul waloryzacyjnych winno być [...]

2019/05/27|

Test przedsiębiorcy zagrożeniem dla tysięcy firm

Z chaosu sprzecznych komunikatów płynących z rządu można niestety wnioskować, że jedynie kwestią czasu jest likwidacja liniowego podatku PIT dla firm oraz zryczałtowanych składek na ZUS i NFZ. Narzędziem dla realizacji tego celu może być tzw. "test przedsiębiorcy", tj. umożliwienie urzędnikom podejmowania arbitralnych decyzji co do tego, kto jest "prawdziwym" przedsiębiorcom , a kto jedynie [...]

2019/05/16|

Korzystny dla frankowiczów wyrok ETS coraz bliżej !!!

Jeżeli spłacają Państwo tzw. frankowy kredyt hipoteczny (tj. kredyt indeksowany lub denominowany w CHF), to z pewnością zainteresuje Państwa wiadomość, że wczoraj Rzecznik Generalny TSUE wydał opinię przybliżającą korzystne dla kredytobiorców orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które znaczącą wzmocni pozycję frankowiczów w sporach z bankami. Jeżeli są Państwo zainteresowani analizą Państwa umowy kredytowej i oceną [...]

2019/05/15|

Czas na spółkę !

Z opublikowanych dziś w Gazecie Prawnej oraz w Rzeczpospolitej wywiadów z Minister Finansów Teresą Czerwińską jednoznacznie wynika, iż zbliża się koniec niskich danin publicznych od osób prowadzących działalność gospodarczą. Zapowiadane wprowadzenie testu przedsiębiorcy oraz zniesienie ograniczeń w wysokości składek ubezpieczeniowych oznaczać będą znaczący wzrost obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu składek ZUS-owskich i zdrowotnych. [...]

2019/05/07|

Długie pożegnanie z podatkiem liniowym

Po wprowadzeniu drugiej stawki podatkowej dla zamożnych przedsiębiorców rząd szykuje kolejne ograniczenie kręgu uprawnionych do stosowania 19% stawki PIT. Proponowane rozwiązanie uderzy przede wszystkim w sektory nowej gospodarki (np. producentów gier komputerowych). https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/test-przedsiebiorcy-pomysl-ministerstwa-finansow/r2t44z4

2019/03/27|

Podpisywanie elektronicznych sprawozdań finansowych e-PUAPem

Dziś Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło tzw. podpisywarkę, tj. narzędzie pozwalające na podpisywanie plików za pomocą profilu zaufanego e-PUAP. Podpisywarka może być wykorzystana do podpisywania m.in. elektronicznych sprawozdań finansowych, które od 1. października 2018 r. muszą mieć formę pliku XML.

2019/03/19|

Pełny odpis z KRS znów dostępny w sieci

Dziś przywrócona została możliwość pobrania w systemie e-KRS informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że na stałe. AKTUALIZACJA - po niespełna 24 godzinach możliwość pobierania odpisu pełnego znikła z systemu.

2018/07/31|

Koniec podatku liniowego i dodatkowe obciążenie fiskalne pracy – jest projekt ustawy o funduszu solidarnościowym

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jednym z jego założeń jest dodanie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych rozdziału 6a, poświęconego daninie solidarnościowej. Do jej zapłaty zobowiązani będą: pracownicy, zleceniobiorcy i wykonawcy dzieł, osoby wykonujące wolne zawody, przedsiębiorcy, wspólnicy [...]

2018/07/14|

Elektroniczne sprawozdanie finansowe – termin na złożenie wkrótce upływa

15. lipca upływa termin na złożenie przez spółki zarejestrowane w KRS sprawozdań finansowych i uchwał wspólników zatwierdzających ostatni rok obrotowy w Repozytorium Dokumentów Finansowych. Nasz poradnik, jak to zrobić, znajdą Państwo tutaj. W przypadku, gdyby potrzebowali Państwo wsparcia w realizacji ustawowego obowiązku, zapraszamy do kontaktu. Możemy Państwu pomóc zdalnie, bez konieczności spotkania w naszym biurze.

2018/07/11|

Ogromny sukces Kancelarii

Zespół naszej Kancelarii kierowany przez radcę prawnego Waldemara Olichwer, po prawie trzech latach postępowania podatkowego doprowadził do odzyskania przez klienta kwestionowanego przez organy skarbowe zwrotu naliczonego podatku VAT na kwotę ponad 18 MILIONÓW ZŁOTYCH powiększoną o należne odsetki. W drugiej połowie 2015 roku urząd skarbowy odmówił spółce nabywającej zwrotu podatku VAT naliczonego w transakcji zbycia [...]

2018/06/04|