212, 2020

Spółki komandytowe podatnikami podatku CIT

28. listopada Prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą od 1. stycznia 2021 r. polskie spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (podatku CIT). Oznacza to, że dochód osiągany przez spółki komandytowe będzie [...]

311, 2020

Kredyt hipoteczny NORDEA HABITAT z roku 2010 odfrankowiony !

Kredyt hipoteczny NORDEA HABITAT z roku 2010 odfrankowiony ! Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu 1. października 2020 r. w prawomocnym wyroku (sygn. akt II Ca 497/18) uznał za abuzywny mechanizm indeksacji kwoty kredytu i [...]

207, 2020

Kredyt frankowy Euro Bank S.A. z roku 2008 unieważniony !

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu unieważnił dziś kredyt hipoteczny indeksowany frankiem szwajcarskim, udzielony w roku 2008 przez Kredyt Bank S.A. Podstawą unieważnienia jest abuzywność klauzul indeksacyjnych zawartych w treści umowy kredytu. Z [...]

2401, 2020

Unieważnienie kredytu frankowego – czy bankowi należy się wynagrodzenie za udostępnienie kapitału ?

Po korzystnym dla kredytobiorców wyroku TSUE z 3. października 2019 r. ze strony banków pojawiły się zapowiedzi wysuwania roszczeń o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w przypadkach unieważnienia przez sądy umów kredytów "frankowych". Ta [...]

1511, 2019

Zmiany w KSH ważne dla spółek komandytowo-akcyjnych i spółek akcyjnych

1. stycznia 2020 r. wchodzą w życie zmiany w Kodeksie spółek handlowych, istotne dla wspólników spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) i akcyjnych  (SA). Obowiązek posiadania strony internetowej Każda SKA i SA od 1. stycznia 2020 r. zobowiązana [...]

2910, 2019

Kredyt hipoteczny „mPlan” mBank S.A. odfrankowiony !

Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia, zasądzającego od mBank S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot różnicy pomiędzy zapłaconymi przez nich ratami kredytu hipotecznego a prawidłową [...]

1410, 2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Od dziś spółki: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne (za wyjątkiem spółek publicznych) mogą wypełniać obowiązek zgłoszenia swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Termin na realizację tego obowiązku - dla [...]

1309, 2019

Zwrot kosztów kredytu bankowego w przypadku wcześniejszej spłaty

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 11. września 2019 r. w sprawie o sygnaturze C-383/18 (Lexitor) orzekł, że w przypadku wcześniejszej spłaty przez konsumenta kredytu bankowego kredytodawca ma obowiązek obniżyć proporcjonalnie do czasu [...]

1009, 2019

ZUS przedsiębiorcy liczony od dochodu

W Rzeczpospolitej znajdą Państwo wyliczenie wysokości składek ZUS przedsiębiorców liczonych od dochodu. Wynika z niego, że już przy dochodzie miesięcznym w wysokości 5.000 złotych nowe zasady oznaczać będą realne zwiększenie obciążeń.

2705, 2019

Kredyt hipoteczny „mPlan” mBank S.A. odfrankowiony !!!

W ogłoszonym dziś nieprawomocnym wyroku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia uznał za zasadne roszczenie kredytobiorców, którzy domagali się uznania za abuzywne klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem franka [...]

1605, 2019

Test przedsiębiorcy zagrożeniem dla tysięcy firm

Z chaosu sprzecznych komunikatów płynących z rządu można niestety wnioskować, że jedynie kwestią czasu jest likwidacja liniowego podatku PIT dla firm oraz zryczałtowanych składek na ZUS i NFZ. Narzędziem dla realizacji tego celu może być [...]

1505, 2019

Korzystny dla frankowiczów wyrok ETS coraz bliżej !!!

Jeżeli spłacają Państwo tzw. frankowy kredyt hipoteczny (tj. kredyt indeksowany lub denominowany w CHF), to z pewnością zainteresuje Państwa wiadomość, że wczoraj Rzecznik Generalny TSUE wydał opinię przybliżającą korzystne dla kredytobiorców orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii [...]

705, 2019

Czas na spółkę !

Z opublikowanych dziś w Gazecie Prawnej oraz w Rzeczpospolitej wywiadów z Minister Finansów Teresą Czerwińską jednoznacznie wynika, iż zbliża się koniec niskich danin publicznych od osób prowadzących działalność gospodarczą. Zapowiadane wprowadzenie testu przedsiębiorcy oraz zniesienie ograniczeń w wysokości składek [...]

2703, 2019

Długie pożegnanie z podatkiem liniowym

Po wprowadzeniu drugiej stawki podatkowej dla zamożnych przedsiębiorców rząd szykuje kolejne ograniczenie kręgu uprawnionych do stosowania 19% stawki PIT. Proponowane rozwiązanie uderzy przede wszystkim w sektory nowej gospodarki (np. producentów gier komputerowych). https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/test-przedsiebiorcy-pomysl-ministerstwa-finansow/r2t44z4

1903, 2019

Podpisywanie elektronicznych sprawozdań finansowych e-PUAPem

Dziś Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło tzw. podpisywarkę, tj. narzędzie pozwalające na podpisywanie plików za pomocą profilu zaufanego e-PUAP. Podpisywarka może być wykorzystana do podpisywania m.in. elektronicznych sprawozdań finansowych, które od 1. października 2018 r. muszą mieć [...]

3107, 2018

Pełny odpis z KRS znów dostępny w sieci

Dziś przywrócona została możliwość pobrania w systemie e-KRS informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że na stałe. AKTUALIZACJA - po niespełna 24 godzinach możliwość pobierania odpisu pełnego znikła z systemu.

1407, 2018

Koniec podatku liniowego i dodatkowe obciążenie fiskalne pracy – jest projekt ustawy o funduszu solidarnościowym

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jednym z jego założeń jest dodanie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych rozdziału [...]

1107, 2018

Elektroniczne sprawozdanie finansowe – termin na złożenie wkrótce upływa

15. lipca upływa termin na złożenie przez spółki zarejestrowane w KRS sprawozdań finansowych i uchwał wspólników zatwierdzających ostatni rok obrotowy w Repozytorium Dokumentów Finansowych. Nasz poradnik, jak to zrobić, znajdą Państwo tutaj. W przypadku, gdyby potrzebowali [...]

406, 2018

Ogromny sukces Kancelarii

Zespół naszej Kancelarii kierowany przez radcę prawnego Waldemara Olichwer, po prawie trzech latach postępowania podatkowego doprowadził do odzyskania przez klienta kwestionowanego przez organy skarbowe zwrotu naliczonego podatku VAT na kwotę ponad 18 MILIONÓW ZŁOTYCH powiększoną [...]

2105, 2018

Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców do pobrania z internetu

Dziś udostępniona została w systemie e-KRS możliwość pobrania informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców. Jest to kolejne znaczące ułatwienie dla użytkowników Krajowego Rejestru Sądowego. Dotychczas w celu poznania pełnej historii spółki wpisanej do rejestru [...]

1604, 2018

Elektroniczne sprawozdanie finansowe – jak je złożyć ?

Aby Państwa spółka wywiązała się z obowiązku przesłania sprawozdania finansowego oraz związanych z nim uchwał wspólników do Repozytorium Dokumentów Finansowych, konieczne jest przeprowadzenie następującej procedury: Przygotowanie i podpisanie rocznego sprawozdania finansowego (SF) Podjęcie przez wspólników [...]

2703, 2018

Spółka w internecie (2) – rejestracja konta użytkownika

Po uzyskaniu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP czas na założenie konta użytkowanika na Portalu S24. W tym celu należy na dole strony odszukać link opisany "Utwórz konto"   Kliknięcie w ten link kieruje na [...]

1803, 2018

Spółka w internecie – jak zacząć ?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe i spółki jawne to coraz popularniejsze formy prowadzenia działalności gospodarczej. Podlegają one obowiązkowi rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (popularnie zwanym KRS-em). W praktyce życia gospodarczego dopiero od [...]

1603, 2018

Elektroniczne sprawozdania finansowe

Od wczoraj podmioty zarejestrowane w KRS sprawozdania finansowe składają jedynie w wersji elektronicznej z wykorzystaniem platformy dostępnej pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ Oznacza to konieczność pozyskania przez reprezentantów tych podmiotów kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.